Med hjertevarme og nærhed

Som beboer på Aarhus Friplejehjem skal man opleve nærhed, omsorg og hjertevarme - både når man er glad og ked af det.

Det er de værdier, vi behandler beboerne efter. Vi gør det med respekt for den enkelte, og vi gør det for at give beboerne høj livskvalitet. På samme måde er der høj kvalitet i vores pleje.

Personalet, der både består af ansatte og frivillige, er veluddannede og arbejder tværfagligt for at tilbyde den bedste pleje og omsorg til vores beboere.

Det hele foregår i en anerkendende omgangstone


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.