Dansk plejehjem i Kina – aktuelt, lige nu

Ny overordnet leder til Shanghai

Danske Diakonhjem byder velkommen til Henrik Bjørn, som er ansat som ny General Manager på det dansk-kinesiske plejehjem,Yiheyuan i et samarbejde mellem Danske Diakonhjems bestyrelse og vores kinesiske partner Mr. Zhou.

Henrik Bjørn er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet og har 12 års erfaring fra forskellige ledelsesmæssige opgaver i Kina, samt stor erfaring med strategisk ledelse, organisationsudvikling og tværkulturelt samarbejde. Henrik har læst kinesisk, mestrer det kinesisk sprog og har stor kendskab til kinesisk kultur og samfundsforhold.

Henrik Bjørn starter 29. marts. Den første måned vil være med ophold dels på Danske Diakonhjems hovedkontor og dels rundt på forskellige diakonhjem i Danmark. Herefter begynder arbejdet i Shanghai. 

Foråret 2016

Plejehjemmet i Shanghai har nu været i drift de første måneder og bevæger sig ind i et spændende nyt år. Læs sygeplejefaglig leder, Ulla Lindegaard Hjorth, fortælling om hverdagen, som den ser ud forår 2016 her

Åbningsceremoni

D. 30 oktober 2015 oprandt den store dag: Yiheyuan Nursing Home, åbnede i Shanghai! Fejringen bød på taler – både på dansk og kinesisk. Fælles for dem var en stor taknemmelighed over, at plejecentret nu er virkelighed. - Og til allersidst skulle der – efter dansk skik – selvfølgelig klippes en ”snor” over som symbol på, at plejehjemmet nu åbnes. Der var mange, der hjalp til med dette, som man kan se på videoen. Se også indslag fra TV2 nyhederne

Uddannelse af personale til plejehjemmet

Yiheyuan plejecenters kommende medarbejdere skal igennem et uddannelsesforløb, der er udviklet i et samarbejde mellem Danske Diakonhjem og SOSU-skolen i Silkeborg. I sidste uge gik starten til uddannelsesforløbet. En rigtig god start med fuldt fokus på de opgaver, der ligger forude, og med nogle meget interesserede og aktive studerende.

Plejehjemmet

Plejehjemmet og ældreboligerne ligger i en lille nyopført mini-by, i en efter kinesisk standard, lille by som med tiden skal vokse sig meget større. Zhujing ligger i Jinshan-distriktet, som er et Shanghais mindste efter indbyggertal - til gengæld er det stort i areal.

Der er ved at blive opført 200 plejehjemspladser og 600 pladser i ældreboligerne, og det er hensigten at der med tiden skal opføres 800 plejehjemspladser og ca. 7.000 pladser i ældreboliger. Hvis efterspørgslen er som forventet, skal der også opføres et mindre hospital og et hotel i området.

Udsnit af det nye plejehjem i Shanghai

Plejebolig med dansk islæt

Åbning af aktivitetscenter

15. maj 2015 blev aktivitetscentret åbnet. Det fungerer nu som besøgscenter for interesserede. I den forbindelse blev der afviklet en stor pressekonference, hvor ministre og embedsmænd fra Shanghais lokalregering og udenrigskontor, den danske generalkonsul, Danske Diakonhjem og pressen var til stede. Formålet med pressekonferencen var at gøre opmærksom på, at hele området har fået status af ”sanatorium for hjemvendte kinesere”, hvilket er en status, ikke mange plejehjem opnår.

Desuden var ceremonien også en underskriftsceremoni for et samarbejde om uddannelse mellem den lokale sygeplejeskole i Jinshan og SOSU-Silkeborg, som står for at uddanne de kinesiske medarbejdere. 

Nye job til lokalområdet

Lokalbefolkningen kommer til at nyde godt at de nye jobs, der opstår i kølvandet.  Den første opgave for det danske lederteam har således været at rekruttere ca. 50 medarbejdere, bestående af 38 plejemedarbejdere, 3 sygeplejersker og 10 servicemedarbejdere. Der har været meget stor søgning, da jobbet på Yiheyuan plejecenter er et eftertragtet job. Endnu ikke så meget på grund af arbejdets karakter, men mere på grund af muligheden for en uddannelse og et stabilt job med en god løn.

Plejecentret indvies officielt den 30. oktober 2015. 


Kinesisk præsentation af plejehjemmet

Der bliver i præsentationsvideoen lagt stor vægt på dejlige udenomsarealer, et godt sociale liv og mulighed for at dyrke forskellige aktiviteter. 

Danske Diakonhjems ledere i Shanghai, Torben Birkestrøm Madsen og Ulla Lindegaard Hjorth, fortæller ligeledes om deres tanker omkring det vi i Danske Diakonhjem kan tilbyde.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.